Hvordan jobber vi

Vi starter med en uforpliktende samtale hvor vi kartlegger bedriftens behov og hvilke av våre løsninger som vil passe deg best. Etter inngått avtale kommer vi ut til bedriften for å bli kjent med deg og bedriften og for å virkelig forstå dine ønsker for bedriften og dine ansatte. Vi setter oss inn i alle tall og kartlegger dagens situasjon.

Vi tar en prat om hva som er målene for bedriften og hva slags løsninger bedriften ønsker å ha. Ikke minst prater vi litt om hva som er viktig for bedriften i forhold til valg av leverandør, etiske holdninger og andre avgjørende ting for en god prosess på veien for å finne de beste løsningene.

Etter dette tar vi med oss all informasjon vi har og starter prosessen, i denne perioden kan det komme noen oppfølgingsspørsmål, men utover det så skal ikke bedriften tenke på noe mer nå.

Vi jobber med å analysere dagens løsninger, finne leverandører som kan tilby det bedriften etterspør, vi avslutter med å forhandle pris på valgt tjeneste. Ved å gjennomgå alle stegene ut mot ny leverandør så sikrer vi best mulig løsning til best mulig pris.

Når alle tilbud foreligger gjennomgår vi dette sammen slik at du får presentert de ulike løsningene vi har funnet sammen med våre analyser og anbefaling. Da vi i felleskap har funnet den løsningen som sammenfaller med bedriftens ønsker så starter vi prosessen med kjøp og inngåelse av de valgte avtalene. Deretter finner vi en tid hvor vi kommer tilbake til bedriften for å sikre at alle nye avtaler er opprettet og videre oppfølging avtales.

Vi gjennomgår de nye avtalene og hvordan de fungerer i praksis for bedriften og for de ansatte, om ønskelig så kan vi her sette opp et fellesmøte med alle ansatte slik at alle får vite om endringene og kan komme med spørsmål. 

Alt tilpasses bedriftens behov og alle priser avklares på forhånd.

Vi bistår klienter over hele landet.

Din personlige rådgiver