Tjenester bedrift

Tjenester bedrift

Hvordan skal din bedrift sikre fremtiden for bedriften og de ansatte? Å finne de beste økonomiske løsningene for din virksomhet er tidkrevende.

Vi er en uavhengig sparringspartner som guider dere gjennom all informasjonen og alle løsningene, og finner sammen den løsningen din bedrift og ansatte trenger.

Alemo hjelper bedriften din med alle typer økonomisk rådgivning, og nå kan du også hyre inn din helt egen konsulent.

Vi har lang erfaring og ekspertise på disse fagområdene

Pensjon

Å få oversikt over egen pensjon og fremtidige utbetalinger er krevende. Det er stadige endringer, noe som gjør det vanskelig å vite hvilke valg som til enhver tid er de beste. Vi hjelper bedriften og deres ansatte med å planlegge og sikre en god økonomisk pensjonisttilværelse. Siden pensjon er det området innen økonomi som endrer seg mest, anbefaler vi at bedriften årlig gjennomgår sin pensjonportefølje. 

Forsikring

I svært mange tilfeller lønner det seg ikke å samle alle forsikringer hos en leverandør. En pakkeløsning består som oftest av noen gode og noen mindre gode produkter. Kjøper man pakken får man ikke det beste av alle produkter og ofte blir totalprisen høyere. Bedriften bør sy sammen sin egen pakke. Vi gir dere oversikt over muligheter og anbefaler en pakke tilpasset bedriften deres. 

Lederordninger:

Vi hjelper bedriften med å skreddersy økonomiske incentivordninger for ledere. Ledere med høy lønn faller utenfor de ordinære pensjonsordningene, det kan derfor være vanskelig å beholde de beste når konkurrentene kommer med gode tilbud. Vi kan hjelpe deg med å finne gode lederordninger, som vil sikre din bedrift den beste kompetansen i lang tid

Seminar/kurs

Gode ordninger er et viktig insentiv for å beholde dyktige medarbeidere. Vi skreddersyr kurs innhold, der vi forklarer bedriftens ordninger, og hva de betyr for den enkeltes økonomi. Dette kan omhandle pensjon, forsikring, sparing og andre økonomiske incentiver bedriften tilbyr. I tillegg kommer vi med råd og anbefalinger om tiltak den enkelte kan gjøre for å forsterke egen økonomi. Vi tar gjerne oppfølgende møter med de ansatte, der de kan motta personlig rådgivning. 

Overskuddslikviditet

Dersom bedriften har overskuddslikviditet bør dere vurdere å plassere dette for å maksimere økonomiske gevinster. Det er mange muligheter og alternativer med utgangspunkt i hvor lenge det er til midlene skal brukes, forventninger til avkastning og risikoprofil som må vurderes. Vi er din personlige uavhengige investeringsrådgiver som hjelper deg å nå dine mål.

En ordnet økonomi er for mange nøkkelen til mindre stress og en enklere hverdag. Alemo er din personlige rådgiver.

– Hugo Andrè Pettersen

Din personlige rådgiver