Se hvordan vi hjelper deg

Hvordan hjelper vi deg?

Mange lurer på hvordan vi som uavhengig rådgiver jobber med våre kunder.

Vi jobber utelukkende kun for deg, og vi har ingen returavtaler med andre leverandører. Vårt fokus er hvordan du som kunde kan sikre fremtiden økonomisk, og få mest mulig ut av de midlene du har i dag.

.

Leave this field blank

Pensjonsplanlegging

 • Du får hjelp med å forstå markedet og sammen legger vi en god strategi.
 • En grundig analyse av dagens portefølje.
 • Vi gjennomfører et møte hvor vi foretar en risikoavklaring og snakker om dine mål for investeringen med mer.
 • Vi finner produkter som sammenfaller med dine ønsker og presenterer disse for deg.
 • Hjelp med kjøp av eventuelle nye produkter eller andre endringer du ønsker.
 • Oppfølging fra din personlige rådgiver som da har blitt kjent med deg og din investeringsstrategi.

Investor/sparing

 • Du får hjelp med å forstå markedet og sammen legger vi en god strategi.
 • En grundig analyse av dagens portefølje.
 • Vi gjennomfører et møte hvor vi foretar en risikoavklaring, og snakker om dine mål for investeringen med mer.
 • Vi finner produkter som sammenfaller med dine ønsker og presenterer disse for deg.
 • Du får hjelp med kjøp av eventuelle nye produkter eller andre endringer du ønsker.
 • Du får oppfølging fra din personlige rådgiver som da har blitt kjent med deg og din investeringsstrategi.

Forsikringer

 • Du får hjelp med valg av riktige forsikringer i henhold til dine behov, og riktig pris.
 • Analyse av dagens forsikringsløsninger.
 • Det gjennomføres et møte med samtale om dine behov, og eventuelle valg av leverandør som vektlegges.
 • Vi undersøker markedet i forhold til dine behov, og finner de beste løsningene for deg.
 • Hjelp med kjøp og endringer.
 • Oppfølging fra din personlige rådgiver.

Invester smart

Å spare i aksjer gir normalt den beste avkastningen på lang sikt, samtidig passer ikke høy risiko for alle og det finnes mange alternativer. Hvordan legger du en god strategi som minimerer muligheten for tap, samtidig som du får god avkastning? Det finnes mange måter å tenke på langsiktig plassering/sparing på, og de færreste av oss er like. Vi hjelper deg med å kartlegge dine behov og analysere din sparing og pensjon. Ønsker du hjelp med kjøp så bistår vi selvsagt med det. Få oppfølging fra din personlige rådgiver som kjenner deg.

Din personlige rådgiver