Pensjon

Pensjon

Oversikt over egen pensjon kan være vanskelig, spesielt om du ikke ha den store interessen for temaet.

Samtidig er det er viktigere enn noen gang dersom du ønsker en god pensjonstilværelse.

Pensjon kan være vanskelig å uoversiktlig, dette er også det området innen økonomi som har endret seg mest de siste 10 årene. Flere endringer er meldt og vi må i dag planlegge og sikre egen pensjon.  

Har du en god oversikt over dine avtaler og forstår reglene så er du langt på vei for å sikre deg din drømmepensjon. Ta en prat med oss så hjelper vi deg med dette. 

Snakk med oss allerede nå

Hva kan vi hjelpe deg med? Kontakt oss så finner vis ammen en løsning

Leave this field blank

Små bedrifter og private med normal økonomi har vanskelig for å bli sett hos de store aktørene i dag. De aller fleste løsningene er nett baserte og krever ofte litt kunnskap innen IT.

Rådene skal være basert på fakta og ikke på hva som er inntjeningen på produktet, derfor selger Alemo absolutt ingen produkter og har ikke samarbeid med noen av produktene som vi anbefaler.

Derfor kan vi vurdere hele markedet i våre analyser. Det er det beste for våre kunder.

Hugo Pettersen – Daglig leder og rådgiver

Informasjon til ansatte

Informasjon til ansatte ved endringer. Ved endringer kan vi informere de ansatte om hva endringene innebærer for dem. Dette kan være interne eller eksterne endringer som de ansatte har nytte av å vite mer om.   

Pensjonadministrasjon

Administrere bedriftens pensjonsløsning, oppfølging ved nyansettelser og årlig oppdatering av lønn og eventuelle andre endringer. 

Lederordninger

Vi hjelper deg med å skreddersy insentiv ordninger for ledere. Ledere med høy lønn faller utenfor de ordinære pensjonsordningene, det kan derfor være vanskelig å beholde de beste når konkurrentene kommer med gode tilbud. Vi kan hjelpe deg med å finne gode lederordninger, som vil sikre din bedrift den beste kompetansen i lang tid. 

Privatrådgivning

Få en oversikt over din pensjon slik at du ikke taper penger på høye gebyrer og pengene kan jobbe for deg. Få hjelp med å samle dine gamle pensjonsavtaler, fripoliser og pensjonskapitalbevis. Ved å samle disse sparer du store gebyrer, det er fortsatt stor forskjell på både gebyrer og avkastning hos de forskjellige leverandørene. Ta en prat med oss før du velger hvor du skal plassere dem. Det lønner seg!

Seminar

Pensjon seminar for de ansatte, informasjonsmøter for de ansatte om bedriftens ordninger og hvordan dette egentlig har å si for dem. Andre emner på forespørsel. 

Kontakt oss for hjelp allerede i dag

Din personlige rådgiver