Ny pensjonskonto, har du husket reservasjonsfristen på dine pensjonsavtaler?

//

Er du en av de 1,4 mill nordmenn som blir rammet av den nye endringen i pensjonen?

I dag er alle dine opptjente pensjonsavtaler plassert i flere forskjellige avtaler.

Fra 1.januar vil dette endres og alle dine avtaler vil automatisk bli samlet i en ny avtale som heter en pensjonskonto.

Denne nye pensjonskontoen er vedtatt gjeldende fra 1. Januar 2021, men lovverket er ikke helt på plass enda noe som kan føre til en liten utsettelse.

Endringen blir at dine nåværende avtaler, som kommer fra privat oppsparing, blir flyttet til din nye pensjonskonto. Det vil si at alle dine pensjonskapitalbevis vil automatisk bli samlet i denne kontoen som du selvfølgelig har full råderett over. Nå vil du også kunne velge hvor (hvilken leverandør) du vil ha din pensjonskonto, noe arbeidsgiver ikke kan styre. Imidlertid vil denne pensjonskontoen automatisk bli plassert hvor dagens aktive pensjonsavtale blir forvaltet, Dersom du ikke ønsker dette må du derfor reservere deg. Her kommer reservasjonsretten inn, noe du må ta stilling til.

Når endringen trer i kraft har du 3 måneder til å reservere deg. Dette kan du enkelt gjøre selv hos de fleste leverandører, enten ved å ta kontakt med dem eller gjøre det selv på nett.

Tenk på gebyrene

Sammen med ny pensjonskonto kommer noen andre ting du også må tenke over, blant annet gebyrer.

Det er nemlig slik at gebyrene på din avtale blir dekket av din arbeidsgiver, velger du en annen leverandør med lavere gebyrer så vil du få dette mellomlegget tillagt til din sparing. På den andre siden, om du velger en leverandør med høyere gebyrer, som du tror mer på, må du dekke mellomlegget selv.

Et eksempel på dette kan være at leverandør A (brukt av arbeidsgiver) har gebyr på kr. 2.000,- per år, leverandør B har gebyr på kr. 500,- per år. Velger du leverandør B vil du få kr. 1.500,- ekstra på din pensjonskonto som sparing.

Men gebyrene forteller oss selvsagt ikke noe om avkastningen på pensjonen din, ei heller om hvordan midlene dine er plassert. Dette gjør at det er viktig for deg som mottaker av pensjonen at du setter deg inn i hva som finnes av tilbud og hva som kan være alternativer for deg. For å oppnå best mulig pensjon bør midlene dine være plassert med riktig fordeling mellom aksjer og rentepapirer, men også gjerne innen bærekraft dersom det er viktig for deg, men hvor finner du for eksempel det beste bærekraftige fondet?

Bruk tid

Denne endringen kommer for å gi oss en bedre oversikt over vår pensjon, samtidig med flere valgmuligheter, slik at vi selv skal være i bedre stand til å ta valgene som kreves. Pensjon blir både viktigere, men også mer komplisert, det krever at du får en god oversikt så du slipper ubehagelige overraskelser senere, da det gjerne er for sent å gjøre noe med.

Rådet til alle er å bruke tid på pensjon, forstå dine valgmuligheter og velg det som er mest gunstig for deg. Ikke nøl med å skifte leverandør, du får ikke noe igjen for å være en lojal kunde.

Bruk reservasjonsretten frem til du virkelig har forstått alle dine muligheter. Dersom du ikke gjør det kan det bli vanskelig å reversere.

Dette er et viktig tema med kontinuerlige endringer og du vil kun få ubehagelige overraskelser på et senere tidspunkt om du velger som så mange andre, å lukke øynene og satse på at det går bra. Det går som regel bra ja, men går det best? Det er spørsmålet!

Få oversikt

Det er viktig å få en god oversikt over hvilke avtaler du faktisk har liggende.

Jeg har flere ganger opplevd kunder som har funnet gamle glemte avtaler og da kan denne øvelsen faktisk være litt spennende.

Ikke alle typer avtaler samles på den nye pensjonskontoen, det vil blant annet være forskjeller på hva slags avtale du har. Har du en fripolise eller et pensjonskapitalbevis?

Det vil også være forskjeller på ny eller gammel IPS avtale (Individuell pensjonssparing med skattefordel). Her er ikke alle retningslinjene klare enda.

Bruk tid på valg av forvalter

Husk at produktleverandørene ønsker alltid å selge sine fond og sin løsning som den beste, dette betyr at du får lite informasjon om hva annet som finnes i markedet.

Det er store variasjoner på hva slags avkastning de forskjellige forvalterne klarer å oppnå. Sjekk om forventet fremtidig avkastning står i forhold til hva de har klart å levere tidligere. Er det noen endringer hos forvalter som gjør at de skal levere bedre fremover?

Gjør undersøkelser og vær skeptisk på hva du blir presentert, tørr å stille spørsmål til forvaltningen om du er usikker.

En liten kom i gang, oppsummerings liste:

  • Hent informasjon om dine tidligere pensjonsavtaler
  • Sjekk hva du har i dagens aktive pensjonsordning
  • Bruk litt tid på å sjekke din forvalter opp mot resten av markedet, hvem andre som finnes og hvilke resultater de leverer.
  • Tenk gjennom når du ønsker tilgang til midlene. Når vil du gå av med pensjon?
  • Legg en plan for utbetaling av pensjonsavtalene dine, bør jeg samle alle avtaler eller er kan det være bra med forskjellige utbetalinger
  • Sjekk forventet pensjon opp mot dagens inntekter/utgifter og se om det vil være nok
  • Start sparing dersom det er behov for det, i de aller fleste tilfeller er det behov for det. Uansett er sparing smart men spørsmålet blir hvor mye og hvilken type.

Høres dette ut som noe du ikke orker å gå i gang med?

Fortvil ikke, det finnes heldigvis mange verktøy for å innhente informasjon i dag, så du slipper å børste støv av permen fra 1990 med dine gamle avtaler, men det vil kreve din innsats.

Snakk gjerne med andre enn kun din kontakt hos leverandøren/banken, husk dette er dine penger som du skal nyte godt av i tiden som pensjonist.  Vi ønsker alle å oppnå den høyeste pensjonen som er mulig ved å la pengene våre jobbe for oss. Det er vår lønn i 25 år (+) fra den dagen vi blir pensjonister vi snakker om. Hvor ofte snakker vi ikke om og diskuterer vår nåværende lønn?

Det vil være utfordrende å forstå alt som kommer av informasjon og deretter velge riktig, men igjen, bruk tid på dette, du vil få igjen for det senere.

Din hverdag som består av et krevende arbeid og andre krevende plikter gjør at energien din går til dette. Da er det hardt å bare tenke på pensjon men igjen, det vil lønne seg.

Trenger du hjelp, bistår vi i Alemo deg gjerne på veien.

Fra enkle råd og svar på spørsmål, til råd og rettledning for hele pakken fra A til Å.

Silje Sandmæl har en svært fin artikkel i dagsavisen om å ikke stole blindt på leverandør.

https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/polsemann-polsemann-1.1804750

Leave a Comment

Din personlige rådgiver