Krevende dager for bedriftsledere – hvordan vil ny pensjonsløsning virke på din bedrift?

Å være bedriftsleder er en krevende øvelse på alle mulige måter. Hverdagen består ofte i å manøvrere i en uoversiktlig jungel av offentlige krav og regler, i tillegg til ansvaret for at den daglige driften, og de rutinemessige gjøremålene, skal foregå så effektivt og smertefritt som mulig. Uforutsette hendelser på toppen av dette, som for … Read More

Ny pensjonskonto, har du husket reservasjonsfristen på dine pensjonsavtaler?

Er du en av de 1,4 mill nordmenn som blir rammet av den nye endringen i pensjonen? I dag er alle dine opptjente pensjonsavtaler plassert i flere forskjellige avtaler. Fra 1.januar vil dette endres og alle dine avtaler vil automatisk bli samlet i en ny avtale som heter en pensjonskonto. Denne nye pensjonskontoen er vedtatt … Read More

Din personlige rådgiver