Krevende dager for bedriftsledere – hvordan vil ny pensjonsløsning virke på din bedrift?

//

Å være bedriftsleder er en krevende øvelse på alle mulige måter. Hverdagen består ofte i å manøvrere i en uoversiktlig jungel av offentlige krav og regler, i tillegg til ansvaret for at den daglige driften, og de rutinemessige gjøremålene, skal foregå så effektivt og smertefritt som mulig. Uforutsette hendelser på toppen av dette, som for eksempel pandemien som skylte innover landet i mars, skaper nye utfordringer og stor usikkerhet.

Når du som bedriftsleder i tillegg får et brev fra banken din, om at fra neste år endres pensjonsoppsparingen for bedriften og de ansatte – og for deg privat – begynner du kanskje å lure på om dette er en spøk? Som om du ikke hadde nok annet å stri med for tiden, så forstår du at det må brukes tid og ressurser på å finne ut mer av hva dette innebærer for bedriften og dine ansatte. Sannsynligvis får du mange spørsmål fra dine medarbeidere som du må kunne svare på.

PENSJONSKONTO FRA NESTE ÅR

Fra neste år kommer det som heter pensjonskonto. Dette er en ny løsning som samler alle dine ansattes pensjonsavtaler inn i én konto. Pensjonsavtalene flyttes til den leverandøren du har valgt for pensjon. Dette skjer automatisk, og bedriften trenger dermed ikke å foreta seg noe for å gjøre denne endringen.

Det er verdt å merke seg at det vil være store variasjoner mellom de ulike leverandørene, både for gebyrer, forventet avkastning og brukervennlighet for enkel administrasjon av avtalen osv.

Det er nettopp her du vil få mange spørsmål. Mange ansatte vil nå bli kontaktet av diverse pensjonsleverandører, som ønsker at de flytter sine avtaler over til dem, og som vil friste med lave gebyrer og muligheter for bedre avkastning.

Det første de ansatte vil gjøre er å henvende seg til bedriften, for å få vite hva de faktisk har i dagens avtale, og tankene bak valget. Et naturlig spørsmål vil være hvordan pensjonen egentlig fungerer, og hva de får igjen.

Det er godt mulig du har disse svarene. Mange bedriftsledere har imidlertid ikke det, noe som er fullt forståelig, da dette er et komplekst tema som har endret seg veldig mye de siste 15 årene.

GODE DEKNINGER ER ET AV DE STØRSTE INSENTIVER ETTER LØNN

Pensjon og forsikringer tar mye tid, og du må holde deg oppdatert på alt som skjer av endringer, finne og kjøpe de beste dekningene til best pris, og ikke minst forstå hva du har kjøpt – slik at du kan videreformidle dette til dine ansatte. Å kommunisere dette til de ansatte på en god måte er veldig viktig, slik at de forstår at bedriften bruker store ressurser på de ansatte, og som ikke nødvendigvis er synlige til enhver tid. Gode dekninger er et av de største insentivene som finnes etter lønn, og det er svært viktig at de ansatte er klar over dette.

Pensjonskurs er en god mulighet for de ansatte til å ta gode valg i forhold til egen økonomi, og for å forstå hvordan de er dekket gjennom bedriften.  

Enkle og viktige grep bidrar til å beholde de beste ansatte og til å tiltrekke seg de beste folkene.

Leave a Comment

Din personlige rådgiver