Krevende dager for bedriftsledere – hvordan vil ny pensjonsløsning virke på din bedrift?

Å være bedriftsleder er en krevende øvelse på alle mulige måter. Hverdagen består ofte i å manøvrere i en uoversiktlig jungel av offentlige krav og regler, i tillegg til ansvaret for at den daglige driften, og de rutinemessige gjøremålene, skal foregå så effektivt og smertefritt som mulig. Uforutsette hendelser på toppen av dette, som for … Read More

Din personlige rådgiver